Asociația de părinți

ASOCIAŢIA PĂRINȚI 49 este o asociaţie autonomă, profesională, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, nonprofit şi are personalitate juridică dobândită în baza prevederilor legale.

Scopul ASOCIAŢIEI PĂRINȚI 49 este de a sprijini, promova şi apăra interesele profesionale de formare şi perfecţionare ştiinţifică ale elevilor și profesorilor din Scoala nr. 49, de a întări prestigiul social al acestora şi de a acţiona pentru creşterea calităţii procesului instructiv educativ şi dezvoltarea Școlii 49 la nivelul şi standardele occidentale.

Pot fi membri ai ASOCIAŢIEI PĂRINȚI 49 persoanele fizice – parinti ai copiilor din Scoala 49 si profesori ce desfăşoară ori au ca obiect activităţi specifice circumscrise scopului asociaţiei şi care sunt de acord cu prevederile statutului şi înţeleg ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopului propus care vizează creşterea calităţii procesului instructiv educativ şi dezvoltarea Școlii 49.

Asociatia Parinti 49 este condusa de Adunarea Generală. În Adunarea Generală, fiecare clasă din Școala 49 are dreptul la un singur vot, printr-un reprezentant al Comitetului de Parinti pe clasa. Membrii asociaţiei, alţii decât cei cu drept de vot, au dreptul sa participe la şedintele Adunării Generale, însă nu pot vota. Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a jumătate plus unu dintre membri şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Intre doua intruniri ale Adunarii Generale, Asociatia Parinti 49 este condusa de Consiliul Director, alcatuit din Preşedinte, Vicepreşedinte, 2 Membri si 1 Secretar. Preşedintele şi membrii organelor de conducere sunt reeligibili, durata unui mandat fiind de 2 ani.

Vino alături de noi!

Asociatia Parinti 49 e formata din parinti care isi doresc sa se implice activ în viata scolii si e deschisa catre noi membri, oricand. Transparenta financiara e una dintre valorile care ne reprezinta. Pentru a fi membru, orice parinte poate completa formularul de adeziune si il poate trimite pe adresa de email parinti49@yahoo.com

Pentru a susține asociația puteți dona în contul IBAN RO38BTRLRONCRT0626834701

Presedinte – Mihail Dragoș Badea

DOCUMENTE UTILE