Evaluarea 4

EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE DOBÂNDITE ÎN CICLUL PRIMAR LA FINALUL CLASEI A IV-A

Tip examen Disciplina de studiu Data
Scris Limba română 17 mai 2022
Scris Matematică 18 mai 2022
Scris Limba maternă 19 mai 2022