Evaluarea 6

EVALUAREA ELEVILOR LA FINALUL CLASEI A VI-A

Tip examen Disciplina de studiu Data
Scris Limbă și comunicare 25 mai 2022
Scris Matematică și Științe ale naturii 26 mai 2022