Formare profesională Număr cadre didactice
Doctorat 3
Gradul didactic I 31
Gradul didactic II 12
Definitivat 16
Metodiști 2