• în tura I își desfășoară activitatea Clasele Pregătitoare, Clasele I, II și a III-a D
• în 
tura II își desfășoară activitatea Clasele a III-a A – C, IV, VII și VIII
•  în 
tura III își desfășoară activitatea Clasele V și VI
• 
Durata orei de curs (predare-învățare-evaluare) – 40 minute
• 
Pauza pentru elevi – 5 minute și 15 minute între ture