• în tura I își desfășoară activitatea Clasele Pregătitoare, Clasele I, Clasele a II-a, Clasa a III-a B,  Clasa a III-a E și Clasa a III-a F
• în 
tura II își desfășoară activitatea Clasa a III-a A, Clasa a III-a D, Clasele a IV-a, Clasele a VII-a și Clasele a VIII-a
•  în 
tura III își desfășoară activitatea Clasele a V-a și Clasele a VI-a