Înscrierea la clasa pregătitoare

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023/ 2024

 • Nr. clase pregătitoare – 4
 • Nr. locuri – 88 locuri
 • Școala gimnazială nr. 49 NU organizează programul ”Școală după școală”.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere tip;
 • Certificat naștere copil – original și fotocopie;
 • Acte identitate ale părinților – original și fotocopie;
 • Hotărârea definitivă de divorț privind custodia și domiciliul copilului (în cazul părinților divorțați) – fotocopie;
 • Declarație cu privire la veridicitatea informațiilor ;
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice;
 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani între 01.09.2023- 31.12.2023 care au frecventat grădinița – recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pe care au frecventat-o
 • În situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate – recomandare CMBRAE

PROGRAMUL DE COMPLETARE ȘI VALIDARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE DE CĂTRE PĂRINȚI / TUTORE:

 • Se face la secretariatul unității de învățământ în intervalul orar : 8:00 – 18:00 (Luni – Joi) și 08:00 – 17:00 (Vineri) – numai cu programare făcută la nr. de tel 0212502444 (programările se fac începând cu data de 24.04.2023)
 • Înscrierile se fac in perioada 03.05.2023 – 18.05.2023 

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024, APROBATE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 1. Bunicii copilului locuiesc în circumscripția unității școlare (Document doveditor : C.I. bunici, Acte doveditoare privind gradul de rudenie, Declaraţie părinţi pe proprie răspundere că minorul se află în grija bunicilor )
 2. Unul dintre părinții copilului are locul de muncă în circumscripția unității școlare (Document doveditor : adeverință de la locul de muncă)

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI:

 • La nivelul unității de învățământ cu nivel preșcolar, pentru copiii care au frecventat grădinița (copiii născuți între 1 septembrie – 31 decembrie 2017)
 • La CMBRAE/ CJRAE, pentru:
  – copiii care nu au frecventat grădinița;
  – copiii care s-au întors din străinătate;
  Pentru programare la CMBRAE:
  Tel.: 0212323071

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 49 – AN ȘCOLAR 2023-2024

 

ANUNȚ PENTRU PĂRINȚI

Pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ regăsiți formularul online care permite părinților să completeze datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în perioada 03.05 – 18.05.2023.

Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

 

PRECIZĂRI

 • ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învă.ământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.
 • prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioadele de inscriere (conform calendarului 3-18 mai 2023, 6-12 iunie 2023), de luni pana joi, intre orele 8.00–16.30, iar vineri, intre orele 8.00 – 14.00.

 

Precizări cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare

 

LEGISLAȚIE

Ordin nr. 3704/17.02.2023 privind aprobarea Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024

Ordin nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și a Calendarului înscrierii

 

Pentru mai multe detalii consultați site-ul ISMB

 

 

DOCUMENTE UTILE