Rechizite școlare

Programul Rechizite şcolare este adresat elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi în vederea stimulării prezenței la școală.

La începutul fiecărui an școlar se distribuie pachete cu rechizite școlare specifice fiecărei clase.

Componenţa pachetelor de rechizite şcolare care se acordă elevilor se stabilește în baza Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

PLAFONUL DE VENIT pentru acordarea RECHIZITELOR ȘCOLARE este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară (2300 lei) , adică de maxim 1150 lei VENIT NET/ MEMBRU DE FAMILIE în Luna IULIE 2021

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE RECHIZITE ŞCOLARE

 1. Cerere de solicitare acordare pachet rechizite școlare, formulată de reprezentantul legal al elevului
 2. Copii după C.I.(buletin) pentru părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
 3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
 4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
 5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2021. Se depune la dosar după caz:
  • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2021;
  • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
  • Adeverință de la ANAF;
  • Adeverință sau Declarație Notarială că familia nu deține: în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;
  • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri
  • Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2021);
  • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

În cazul in care se dorește acordarea pachetului de rechizite pentru mai multi copii dint-o familie, se vor depune actele necesare pentru fiecare copil.

 

DOCUMENTE UTILE