Parinții pot depune cereri la secretariat pentru următoarele tipuri de burse:

1. Bursa de merit

2. Bursa de studiu

3. Bursa de ajutor social

4. Bursa de ajutor social-orfan

5. Bursa de ajutor social-medicală

6. Bursa de ajutor social-rurală

7. Bursa de ajutor social-ocazional

Actele necesare ce trebuie să însoțeasca cererea de bursă sunt enumerate în fisierele atașate.

MENȚIUNI

• Elevii care solicită bursă de merit pot solicita și bursă de studiu.
• Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu
bursa de studiu
• Dacă vor considera că pot primi două burse, elevii/părinții trebuie sa completeze cereri
pentru ambele tipuri de burse solicitate, cu documentele necesare fiecărui tip de bursă
solicitat
• Condiția necesara pentru a primi bursa de merit, studiu sau socială este nota 10 la purtare în
anul școlar anterior

Actele necesare pentru întocmirea dosarelor de bursă pentru anul școlar 2021 – 2022, Semestrul 2 sunt:

DOCUMENTE UTILE