Înscrierea la clasa pregătitoare

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022/ 2023

 • Nr. clase pregătitoare – 5
 • Nr. locuri – 110 locuri

ACTIVITĂȚI SPECIFICE CLASEI PREGĂTITOARE

 • Program de funcționare general: 08:00 – 19:30 ( 3 ture)
 • Program de funcționare pentru clasa pregătitoare: 08:00 – 10:55
 • Spații cu mobilier adecvat
 • Nu se organizează programul „Școala după școală”

Înscrierea în clasa pregătitoare se va face conform legislației în vigoare

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023, APROBATE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 1. Bunicii copilului locuiesc în circumscripția unității școlareDocument doveditor : C.I. bunici, Acte doveditoare privind gradul de rudenie, Declaraţie părinţi pe proprie răspundere că minorul se află în grija bunicilor
 2. Unul dintre părinții copilului are locul de muncă în circumscripția unității școlareDocument doveditor : de la locul de muncă

EVALUARE PSIHOSOMATICĂ

PROGRAMUL DE COMPLETARE / VALIDARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

Între 11.04.2022 și 10.05.2022 după următorul program:

 • Luni – Joi: 08:00 – 18:00
 • Vineri – 8:00 – 17:00

Cererea tip se poate completa on-line (vă rugăm să accesați link-ul http://inscriere.edu.ro), transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ (în cazul în care se dorește depunerea dosarelor la secretariat, aceasta se va face în baza unei programări prin telefon (021.250.24.44), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii (11.04.2022 – 10.05.2022).

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă sau email (inscrieripregatitoare@scoala49.ro), validarea cererii se va face de către un membru al comisiei de înscriere din unitatea de învățământ.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere tip;
 • Certificat naștere copil – original și fotocopie;
 • Acte identitate ale părinților – original și fotocopie;
 • Hotărârea definitivă de divorț privind custodia și domiciliul copilului (în cazul părinților divorțați) – fotocopie;
 • Declarație cu privire la veridicitatea informațiilor ;
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice;
 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani între 01.09.2022- 31.12.2022;
 • În situația copiilor care au frecventat grădinița – recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pe care au frecventat-o
 • În situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate – recomandare CMBRAE

DOCUMENTE UTILE