Înscrierea la clasa pregătitoare

ANUNȚ IMPORTANT

Toate dosare depuse pentru înscrierea la clasa pregătitoare an școlar 2024 -2025 au fost acceptate.

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024 – 2025

 • Nr. clase pregătitoare – 5
 • Nr. locuri – 110 locuri
 • Școala Gimnazială Nr. 49 NU organizează programul ”Școală după școală”.
 • Școala Gimnazială Nr. 49 NU organizează Ziua porților deschise

 ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere tip;
 • Certificat naștere copil – original și fotocopie;
 • Acte identitate ale părinților – original și fotocopie;
 • Hotărârea definitivă de divorț privind custodia și domiciliul copilului (în cazul părinților divorțați) – fotocopie;
 • Declarație cu privire la veridicitatea informațiilor ;
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice;
 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani între 01.09.2024- 31.12.2024 care au frecventat grădinița – recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pe care au frecventat-o.
 • În situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate – recomandare CMBRAE

 PROGRAMUL DE COMPLETARE ȘI VALIDARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE DE CĂTRE PĂRINȚI / TUTORE:

 • Înscrierile se fac in perioada 11.04.2024 – 14.05.2024 la secretariatul unității de învățământ în intervalul orar : 8:00 – 18:00 (Luni – Joi) și 08:00 – 17:00 (Vineri)

(În perioada 01.05.2024 – 07.05.2024 personalul din învățământ beneficiază de zile libere conform Codului Muncii și Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură învățământ )

 • În vederea evitării aglomeraţiei ESTE NECESAR programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere – la nr. de telefon 021.250.24.44 începând cu data de 01.04.2024 în intervalul orar 8.30 – 17.00.

 CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025, APROBATE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 1. Bunicii copilului locuiesc în circumscripția unității școlare (Document doveditor : C.I. bunici, Acte doveditoare privind gradul de rudenie, Declaraţie părinţi pe proprie răspundere că minorul se află în grija bunicilor )
 2. Unul dintre părinții copilului are locul de muncă în circumscripția unității școlare (Document doveditor : adeverință de la locul de muncă)

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI:

 • La nivelul unității de învățământ cu nivel preșcolar, pentru copiii care au frecventat grădinița (pentru copiii care împlinesc 6 ani între 01.09.2024- 31.12.2024)
 • La CMBRAE/ CJRAE, pentru:
  – copiii care nu au frecventat grădinița;
  – copiii care s-au întors din străinătate

Precizări cu privire la activitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025 

PRECIZĂRI

 • ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.
 • prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

POZE

Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioadele de inscriere (conform calendarului), de luni pana joi, intre orele 8.00–16.30, iar vineri, intre orele 8.00 – 14.00.

Informații despre înscrierea în învățământul primar 2024 (site-ul ISMB)

DOCUMENTE UTILE