Evaluare Națională clasa a VIII-a 2022

EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFAȘURARE A EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/Ordin%205.149_2021%20EN%20VIII_2022.pdf

Tel Verde  – 0800 801 100

Calendar:

30 mai – 3 iunie 2022, Înscrierea la evaluarea naţională

 3 iunie 2022, Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

 14 iunie 2022, Limba şi literatura română – probă scrisă

 16 iunie 2022, Matematica – probă scrisă

 17 iunie 2022, Limba şi literatura maternă – probă scrisă

 23 iunie 2022, Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14,00)

 23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00), Depunerea contestaţiilor

 24 iunie 2022 (ora 08,00 – ora 12,00), Depunerea contestaţiilor

 24 iunie – 29 iunie 2022, Soluţionarea contestaţiilor

 30 iunie 2022, Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

DOCUMENTE UTILE