Evaluare Națională clasa a VIII-a 2023

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

6 – 9 iunie 2023              Înscrierea la evaluarea națională
9 iunie 2023                   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2023                 Limba și literatura română – probă scrisă
21 iunie 2023                 Matematica – probă scrisă
22 iunie 2023                 Limba și literatura maternă – probă scrisă
28 iunie 2023                 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
28 iunie 2023                 (ora 16:00 – ora 19:00) – Depunerea contestațiilor
29 iunie 2023                 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor
29 iunie – 4 iulie 2023    Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2023                   Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

DOCUMENTE UTILE