În anii școlari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020  școala noastră a coordonat două proiecte înscrise în Calendarul Activităților Municipale București și în Calendarul Activităților Regionale: Ia românească, între tradiție și modernitate și SF- Allez!, având parteneri 15 școli din municipiul București și din țară.

Proiectul Ia românească, între tradiție și modernitate  s-a adresat unui grup țintă format de elevii claselor a V-a, VI-a si a VII-a din 15 școli din municipiul București și din țară. Este un proiect care promovează valorile tradiţionale, respectul faţă de bine, adevăr, frumos  în perioada de formare a personalității elevului. Ia, cămașa-simbol a neamului românesc, poartă în semnele cusute pe pânză, matricea spirituală a țării noastre. Cu bucurie și cu dragoste față tradiție, elevii au participat cu lucrări deosebite la cele trei secțiuni ale proiectului: felicitări (desen), mesaj referitor la importanța iei, creație literară inspirată din tradiții.