Rechizite școlare

Conform: OMECTS 4385/2012, Legea nr. 126/2002, OG nr. 133/2020

Documente necesare:

 • CERERE;
 • COPIE CERTIFICAT NAŞTERE ELEV;
 • COPIE CERTIFICATE NAŞTERE FRAŢI/ SURORI;
 • COPIE CI PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI;
 • ADEVERINŢE ELEVI/ STUDENŢI FRAŢI/ SURORI;
 • ADEVERINȚE ANAF 2022 – toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani
 • ADEVERINTE PARINTI CU VENITUL NET LUNAR – IULIE 2022
 • PENTRU CEI CARE AU PARINTII IN SOMAJ, AJUTOR SOCIAL, PENSIONARI – COPII ale TALOANELOR RESPECTIVE;
 • DELARATIE – toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani – CU PRECIZĂRILE: venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară; nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane;
 • DOCUMENTE DIN CARE SA REIASA SUPRAFATA DE TEREN AGRICOL PENTRU CEI CARE DETIN TERENURI;

Venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2022 – 1.275 RON

 • TOATE DOCUMENTELE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR DE PLASTIC.
 • DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE LA ÎNVĂŢĂTOR / DIRIGINTE. RESPONSABILITATEA COMPLETĂRII DOSARULUI REVINE ÎN TOTALITATE PĂRINTELUI / TUTORELUI/ REPREZENTANTULUI LEGAL.
 • SE PRIMESC DOAR DOSARE COMPLETE.
 • NU SE PRIMESC DOSARE DUPĂ DATA DE 9 septembrie 2022.

Conform legii, prin familie se intelege:

 • sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna;
 • barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si se gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala;  persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta.

Elevii cu situatie financiara precara pot beneficia de tichete de sprijin educational pentru anul scolar 2022-2023, in valoare de 500 de lei.

Ordonanta de urgenta nr. 133/2020, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede acordarea de sprijin educational prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achizitionarea de materiale scolare, pentru copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de

stat primar si gimnazial.

Valoarea unui tichet pentru rechizite este de 500 de lei / an școlar.

Materialele scolare ce pot fi achizitionate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventarii scolii: articole de papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare in scoli si gradinite, precum si articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei.

Beneficiarii tichetelor de 500 de lei: Elevii inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, care indeplinesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabileste ca pot beneficia de acest sprijin elevii care se afla in intretinere familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara (salariul minim brut in 2022 este 2.550 RON, 50% reprezinta 1.275 RON).

Conditii pentru acordarea tichetelor sociale pentru rechizite: La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna iulie a anului in care se face solicitarea.

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se intocmesc de reprezentantul familiei si se depun, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la secretariatul unitatii de invatamant unde este inscris elevul, in termen de 5 zile de la data inceperii anului scolar (5 septembrie pentru anul scolar 2022-2023).

DOCUMENTE UTILE