Transferuri

Pentru transferul elevilor în această școală sunt necesare urmatoarele documente:

  • copie certificat naștere elev
  • copii C.I. părinți
  • adeverință de studii eliberată de școală
  • copie hotărâre divorț (dacă este cazul)
  • cerere (vezi model atașat)

Obs. – Nu se primesc dosare incomplete

DOCUMENTE UTILE